Видання присвячене І. М. Інзову, генералу від інфантерії, головному попечителю і голові Попечительного комітету про іноземних переселенців південного краю Росії, який дав назву колонії Катериненталь, в подальшому — с. Катеринівка. Книга є продовженням дослідницької роботи Н. І. Денисюк з історії рідного села.

 • Дата издания: 19.05.2010
 • Дизайн, верстка: М.А. Романченко
 • Корректор: Н. Кочеткова
 • Издатель: Ирина Гудым
  г. Николаев, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20
  Тел.: (0512) 37-37-18
 • Формат 60×84/16
 • Печать офсетная. Бумага офсетная.
 • Гарнитура «Octava».
 • Тираж 400 экз.
 • Печать: Ирина Гудым
 • Читать книгу онлайн
 • Входит в серию
  Легендарные имена